Die ossewa

 Die osse stap aan deur die stowwe,
geduldig, gedienstig, gedwee;
die jukke, al drukkend hun skowwe -
hul dra dit getroos en tevree.
 
En stille, al stuiwend en stampend,
kom stadig die wa agterna -
die dowwe rooi stowwe, al dampend,
tersy op die windjie gedra. . .

Jan François Elias Celliers  (1865-1940)
Uit "Die Vlakte"  (1908)

Tree terug in die verlede en neem ‘n rit op ‘n ossewa soos in die tyd van die Voortrekkers en Transportryers.

 

Van ons waens dateer voor 1870 tot vroee 1900's en is gerestoureer deur die Sturgeon familie van Rayton.

 

Ritte word Saterdae onderneem by Diamante Ontspanningsoord.

 

  • Verjaarsdag partytjies vir kinders
  • Maanlig ritte
  • Spanbou

Meer Inligting

 

Voortrekker Safaris 2019 | Designed and Hosted By BlackDot IT Solutions